Sunkumai sprendžiami psichoterapijoje, psichoanalizėje ir psichologinėse konsultacijose gali būtie tie patys. Greičiau skiriasi pokytis ir būdas, kaip jie yra aiškinami ir kaip juos padedama spręsti.

Kas yra psichoterapija? Tai ilgalaikiai ir reguliarūs susitikimai su psichoterapeutu. Psichoterapija paprastai vyksta 1 -3 kartus per savaitę.  Susitikimų metu siekiama suprasti – ir psichoterapeutui, ir klientui – kaip ir dėl ko jaučiasi klientas. Psichoterapijoje neprisirišama prie konkrečios probleminės situacijos kliento gyvenime, o per psichoterapeuto ir kliento santykį siekiama platesnio ir gilesnio supratimo, dėl ko kliento gyvenime kyla tam tikri jausmai bei sunkumai, dėl kurių klientas kreipiasi, pasikartoja situacijos ar problemos, siekiama platesnio savęs pažinimo ir per tai – gebėjimo kažką keisti savo gyvenime. Dar galima būtų pasakyti, kad psichoterapijoje siekiama ne padaryti gyvenimą lengvu, o padėti žmogui priimti neišvengiamą gyvenimo problematiškumą nuo to nepalūžtant ir nepabėgant.

Kas yra psichologinės konsultacijos? Tai trumpiau trunkantys susitikimai su psichologu, kurie yra labiau orientuoti į konkrečios problemos kliento gyvenime išgyvenimą, įveikimą. Psichologinės konsultacijos gali pereiti į psichoterapiją ir psichoanalizę.