Išsilavinimas:

Nuo 2015 m. Tarptautinės psichoanalizės asociacijos (TPA) klinikinės psichoanalizės kandidatė, Vilniaus universitetas

2011 – 2013 m. klinikinės psichologijos magistras

2007 – 2011 m. psichologijos bakalauras

2005 – 2009 m. sociologijos bakalauras

Darbo patirtis:

Nuo 2014 m. privati psichologo praktika

Nuo 2013 m. Nacionalinis vėžio institutas, klinikinė psichologė

2012 – 2013 m. Valgymo sutrikimų centras (VSC), Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras,  psichologė savanorė, praktikantė

Publikacijos:

 1. Lunevičiūtė Ū., Žilinskaitė G., Gudaitė G. Onkologine liga sergančių žmonių gyvenimo kokybės ir reakcijų į trauminį įvykį sąsajos bei santykio su autoritetais ypatumai įveikiant traumą, Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, 2015.
 2. Lunevičiūtė Ū., Masteikienė E. The study of cancer patients‘ distress, Acta Medica Lituanica, 2014.
 3. Lunevičiūtė Ū., Pukinskaitė R. Jaunuolių narcisizmo sąsajos su pasiekimų motyvacija, Socialinis darbas: Mykolo Romerio universitetas, 2011

Konferencijos:

 • Lietuvos psichoanalizės draugijos (LPAD) seminaras “Nuotykis (II) su Donald Woods Winnicott”, 2022 09 08 – 09 09, Vilnius
 • Dr. Stijn Vanheule konferencija Lacan teorijos pagrindais “J. Lacan pradedantiesiems”, 2022 06 10 – 11, Vilnius
 • Lietuvos psichoanalitinių draugijų jungtinė konferencija “Apie tėvą: psichoanalitinės tėviškosios dimensijos” 2021 09 04, Vilnius
 • Europos psichoanalitikų federacijos (EPF) virtuali konferencija “Realities”, 2021 03 26 – 03 28
 • Europos psichoanalitikų federacijos (EPF) konferencija „Pažįstamas ir nepažįstamas” (“The Familiar and The Unfamiliar”), 2017 04 07 – 04 09, Haga
 • MD PhD F. Yeomans mokslinė – praktinė konferencija „Asmenybės sutrikimų gydymas”, 2016 09 02 – 09 04, Vilnius
 • Europos psichoanalitikų federacijos (EPF) konferencija „¿Autoritetas?” (“¿Authority?”), 2016 03 18 – 03 20, Berlynas
 • Europos psichoanalitikų federacijos (EPF) konferencija „Per daug – nepakankamai“ (“Too much – not enough“), 2015 03 26 – 03 29, Stokholmas
 • Europos trauminio streso tyrimų draugijos (ESTSS) konferencija „Trauma besikeičiančioje visuomenėje: socialinis kontekstas ir klinikinė praktika“ (“Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practise”), 2015 06 10 – 06 13, Vilnius
 • Europos psichoanalitikų federacijos (EPF) konferencija „Pirminis psichoanalitinis interviu ir gydymo procesas” (“The Initial Psychoanalytic Interview and the Treatment Process“), 2012 03 29 – 04 01, Paryžius
 • Tarptautinės psichoanalitikų asociacijos (IPA) konferencija studentams „Susidūrimas su skausmu“ (“Facing the Pain“), 2013 08 02 – 04, Praha
 • VII-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija „Traumų psichologijos iššūkiai: nuo teorijos prie praktikos”, 2016 03 10, Vilnius
 • V-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija „Psichologinė trauma ir gyvenimo kelias“, 2014 03 28, Vilnius
 • Mokslinė konferencija „Psichologinės traumos ir savižudiškas elgesys besikeičiančioje visuomenėje“, 2013 03 21 – 22, Vilnius
 • Mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinė psichoanalizės teorija sociokultūriniame kontekste“, 2012 10 27, Kaunas
 • Tarptautinė teorinė praktinė konferencija „Psichoterapeuto kelias“, 2012 05 26, Vilnius
 • Mokslinė praktinė konferencija  „Meilė ir neapykanta psichoanalizėje“, 2012 04 21, Vilnius
 • Mokslinė praktinė konferencija „Psichoterapinis gydymas žvelgiant pro mikroskopą: mokantis iš empirinių tyrimų ir klinikinės praktikos“, 2012 03 23 – 24, Vilnius
 • Mokslinė praktinė konferencija „Traumų psichologija: veiksmingi pagalbos būdai“, 2011 04 06, Vilnius

Pranešimai, mokymai:

 • „Trauminė patirtis ir santykio su autoritetu dinamika sergant onkologine liga“ (“Traumatic experience and authority relationship dynamics of people afflicted with cancer“), stendinis pranešimas, 2015 06 12, tarptautinėje ESTSS konferencijoje Vilniuje
 • „Nacionalinio vėžio instituto reabilitacijos paslaugų apžvalga“ (“Review of rehabilitation services in Lithuania National Cancer Institute“), stendinis pranešimas, 2015 03 19 tarptautinėje konferencijoje Rygoje
 • „Onkologinių pacientų distreso vertinimo tyrimas“, pranešimas, 2014 05 09, tarptautinėje  II Psichoonkologijos konferencijoje, Vilniuje
 • Bendravimo įgūdžių reikšmė onkologijoje, 2014 01 08 – 09, mokymai gydytojams ir slaugytojoms, Alytus
 • Bendravimo įgūdžių reikšmė onkologijoje, 2013 12 10 – 11, mokymai gydytojams ir slaugytojoms, Vilnius

Draugijos:

 • Vilniaus psichoanalitikų draugija (VPSD)
 • Lietuvos psichoanalizės draugija (LPAD)
 • Lietuvos psichologų sąjunga (LPS)
 • Psichosocialinės onkologijos asociacija (POA)